Vragenlijst Meidoornlaan

Hallo, welkom op de pagina voor de Meidoornlaan.

De voorlopige ontwerpen zijn klaar!

We hebben veel reacties mogen ontvangen op de vragenlijst, en ook hebben we de nodige opmerkingen gekregen van omwonenden. Al deze opmerkingen en reacties hebben we ter harte genomen en verwerkt in de volgende 3 voorlopige ontwerpen. We pakken voor nu alleen de speeltoestellen aan, het huidige voetgangerspad blijft voorlopig zoals het is.

Graag willen we u uitnodigen om de vragenlijst in te vullen, om zo to een voorlopig ontwerp te komen wat we dan nog 1 keer aan u voorleggen om uw mening daarover te geven. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 18 september.

Daarna volgt het definitieve ontwerp, wat zal worden uitgevoerd.

Heeft u een melding voor de openbare ruimte? dan kunt u gebruik maken van de Fixi App.

Hieronder staan de 3 voorlopige ontwerpen, u kunt ze aanklikken voor een grotere weergave.

KLIK HIER voor de vragenlijst.